Mengenai Papan 1

Projek ini bertujuan untuk memberi kemudahan perkhidmatan pembetungan yang lebih efisien kepada penduduk di Daerah Kinta, Perak.

 

Selaras dengan hala tuju Pembetungan Negara, Daerah kinta telah dikenalpasti untuk membina sebuah sistem pembetungan serantau. Ianya adalah selaras dengan Kajian Hala Tuju Sektor Pembetungan Negara Semenanjung Malaysia yang dijalankan sekitar tahun 2008.

 

Dalam usaha untuk menambahbaik sistem perkhidmatan pembetungan di Bandaraya Ipoh dan sekitarnya, Kerajaan Malaysia melalui Agensi Pelaksana iaitu Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) telah merancang untuk menyahtauliahkan loji rawatan kumbahan sediada yang dianggarkan sebanyak 144 unit termasuk tangki septik komunal (CST), membina rumah pam baru, pemasangan rangkaian paip pembetungan baru dan merobohkan loji rawatan kumbahan yang dinyahtauliahkan tersebut.

 

Had sempadan kerja PAPAN 1 adalah seperti tadahan Ipoh, sebahagian tadahan Gunung Rapat dan sebahagian tadahan Menglembu yang mana kerja-kerja pembinaan rangkaian paip ini melintasi Sg. Kinta dan melintasi landasan keretapi.

 

Selaras dengan hala tuju Pembetungan Negara, Daerah kinta telah dikenalpasti untuk membina sebuah sistem pembetungan serantau. Ianya adalah selaras dengan Kajian Hala Tuju Sektor Pembetungan Negara Semenanjung Malaysia yang dijalankan sekitar tahun 2008.

 

Dalam usaha untuk menambahbaik sistem perkhidmatan pembetungan di Bandaraya Ipoh dan sekitarnya, Kerajaan Malaysia melalui Agensi Pelaksana iaitu Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) telah merancang untuk menyahtauliahkan loji rawatan kumbahan sediada yang dianggarkan sebanyak 144 unit termasuk tangki septik komunal (CST), membina rumah pam baru, pemasangan rangkaian paip pembetungan baru dan merobohkan loji rawatan kumbahan yang dinyahtauliahkan tersebut.

Sila klik untuk lihat imej

Projek ini bertujuan untuk memberi kemudahan perkhidmatan pembetungan yang lebih efisien kepada penduduk di Daerah Kinta, Perak.

 

Had sempadan kerja PAPAN 1 adalah seperti tadahan Ipoh, sebahagian tadahan Gunung Rapat dan sebahagian tadahan Menglembu yang mana kerja-kerja pembinaan rangkaian paip ini melintasi Sg. Kinta dan melintasi landasan keretapi.

 

Anggaran keseluruhan rangkaian paip pembetungan adalah sepanjang 81.72km dan anggaran jumlah manhole adalah 954 unit yang mana melalui jalan –jalan utama di sekitar bandaraya Ipoh. Jalan-jalan utama yang terlibat adalah seperti Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tun Dr. Ismail, Jalan Chung Tye Pin, Jalan Sultan Idris Shah, Jalan Laxamana, Jalan Sultan Abdul Jalil, Jalan Dato’ Seri Ahmad Said, Jalan Hospital dan Jalan Kamaruddin Isa. Projek Papan 1 ini juga melibatkan sekitar 40 taman di sekitar bandaraya Ipoh.

Skop Kerja

75.92km: 225mm Ø -  2100mm Ø.

 

 

 

1109 nos.

 

 

 

809 nos.

 

 

 

12.35km : 150mm Ø – 1300mm Ø.

 

 

9 nos.

 

 

 

149 nos.

:

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

Anggaran Jumlah Rangkaian Paip Pembetungan:

 

 

Anggaran Jumlah Bilangan Lurang (Manhole):

 

 

Anggaran Jumlah Bilangan Lubang ‘Jacking & Receiving’:

 

 

Anggaran ‘Force Main’:

 

 

Membina Rumah Pam Baru (NPS) Di Tapak Loji STP Sedia Ada.

 

 

Rasionalisasi loji-loji rawatan kumbahan &  tangki septik komunal (CST) sediada :

Jadual Pelaksanaan

Kelulusan Jadual kerja

Pindaan 04 untuk Lanjutan masa

 

 

Tarikh Mula:

 

Tarikh Siap :

 

EOT :

 

Tempoh Asal Kontrak :

Tarikh / Tempoh

 

11 November 2015

 

10 November 2019

 

8 Oktober 2022

 

48 Bulan

Kaedah Pembinaan

Pit Construction Process

Jacking Process

Manhole Construction

Pumping Station

Objektif Projek

Mewujudkan sistem pembetungan yang lebih efektif dan berkesan di Ipoh yang akan mengurangkan kadar pencemaran terutama Sungai Kinta dan Sungai Pinji

Membina sistem pembetungan yang lebih efektif dari segi kos operasi dan penyelenggaraan

Mengurangkan aduan dan masalah berkaitan pencemaran bau dan zon penampan

Mewujudkan lebih banyak kawasan hijau dan kawasan selamat kepada persekitaran.

Maklumat Projek

Pilihan Pintas

Copyright © 2017 Mangkubumi Sdn. Bhd. All rights reserved.

BEST VIEW ON GOOGLE CHROME 24.0 OR HIGHER*, FIREFOX 25.0 OR HIGHER*